Women*s March Berlin January 19

Jan 4, 2019

WOMEN*S MARCH BERLIN 2019

January 19, 2019, from 10:00 – 12:00, Brandenburger Tor

Speeches, music, solidarity, #resistance. Join us!

Many of you have asked about the Women*s March 2019 in Berlin — it’s happening! So mark your calendars and save the date!

The Coalition Berlin is proud to stand in solidarity with a broad range of activist groups in Berlin to support the Women*s March Berlin 2019.

If you are interested in either speaking or volunteering your time to help organize the January 19 event, please get in touch (info (at) the-coalition.berlin).

Here’s the route of the march. Speeches start at 10:00; the march begins at Brandenburger Tor at approximately 10:30 and will end at Alexanderplatz at 11:30, followed by more speeches. Speakers will give addresses during the march, too!

In 2017, women* and men of diverse backgrounds, on all seven continents, gathered to show their support for a society that respects and defends the rights of women*. This movement may have started in the United States, but the principles guiding it are universal.

The sister march held in Berlin on January 19, 2019 will be a sign of unity with women* around the world and will be based on the leading principle: Women*s rights are human rights!

Regardless of age, race, gender, background or nationality, it’s important for us to all stand together to show our solidarity with women*. We are stronger when we fight together and there are issues that are affecting women* all around the world.

We want to come together to:

  • Fight for economic equality and an end to the gender pay gap. German women* are paid 21% less than German men.
  • Support the right of women* to have autonomy over their bodies. We demand the removal of Paragraph 218/219a, which restricts individuals’ access to abortion in Germany.
  • Stand up against the far right, Islamophobia, anti-Semitism, and all politics of hate.
  • Bring awareness to violence against women* and demand action to end it.

For the third year in a row, we will be gathering and marching to remind Berlin, to remind Germany, and to remind the world that we are still here and we are still fighting.

All women* have the right to live in safe and healthy environments that do not restrict them from making decisions about their lives, their bodies, and on behalf of their families. Join us to stand up for the rights of women* and to support the fight for women*s equality.

This statement of purpose is in addition to the official Unity Principles of the Women’s March. Those principles can be found here.

2017 haben sich Frauen und Männer mit unterschiedlichem Hintergrund auf allen sieben Kontinenten versammelt, um ihre Unterstützung für eine Gesellschaft zu zeigen, die die Rechte von Frauen respektiert und verteidigt. Diese Bewegung nahm ihren Anfang in den Vereinigten Staaten und verbreitete sich schnell in anderen Ländern, da die Prinzipien, die sie leiten, universell sind. Der Schwesternmarsch am 19. Januar 2019 in Berlin wird ein Zeichen der Einheit mit Frauen auf der ganzen Welt sein und auf dem Leitsatz basieren: Frauenrechte sind Menschenrechte!

Es ist wichtig das Alle zusammenstehen unabhängig von Alter, Rasse, Geschlecht, Herkunft oder Nationalität, um unsere Solidarität mit Frauen in der ganzen Welt zu zeigen. Wir sind stärker, wenn wir gemeinsam kämpfen, und es gibt Probleme, die Frauen auf der ganzen Welt betreffen.

Wir wollen zusammen kommen und marschieren, um auf folgende Aspekte aufmerksam zu machen:
– Kampf für wirtschaftliche Gleichheit der Geschlechter, sowie die Abschaffung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles. Deutsche Frauen erhalten 21% weniger als deutsche Männer.
– Unterstützung der Rechte von Frauen auf Autonomie über ihren Körper. Wir fordern die Streichung von Paragraph 218 / 219a, der den Zugang von Einzelnen zu Abtreibung in Deutschland einschränkt.
– Zeichen setzen gegen Polarisierung, Rechtsextremismus, Islam-Phobie, Antisemitismus sowie gegen jede Politik des Hasses.
– Sensibilisieren für das Thema „Gewalt gegen Frauen“ und Forderungen stellen nach einem verbesserten Schutz von Frauen, die von Gewalt betroffen sind.

Wir werden uns nun das 3. Jahr in Folge versammeln und marschieren, um Berlin, Deutschland und die Welt daran zu erinnern, dass wir immer noch hier sind und immer noch kämpfen und für die Rechte der Frauen einstehen.
Alle Frauen haben das Recht, in einer sicheren und gesunden Umgebung zu leben. Frauen sollten selbstbestimmt Entscheidungen über ihr Leben, ihren Körper und für ihre Familien treffen können und sollten an dieser Ausübung nicht ständig gehindert werden.

Marschieren Sie mit uns, um für die Rechte von Frauen einzutreten und den Kampf für die Gleichstellung von Frauen zu unterstützen.

Diese Absichtserklärung ergänzt die offiziellen Grundsätze des Women’s March.
Diese Grundsätze finden Sie auch unter: https://www.womensmarch.com/principles/

2017 yılında, 7 kıtadan, çeşitli çevrelerden kadın ve erkek, kadın haklarına saygı duyan ve savunan bir toplumu desteklemek için bir araya geldi. Bu hareket Amerika Birleşik Devletlerinde başlamış olsa da hareketin dayandığı ilkeler evrenseldir. Berlin’de 19 Ocak 2019’da gerçekleşecek olan kadın yürüyüşü kadınların dünya çapında birliğinin bir göstergesi olacak ve “Kadın hakları insan haklarıdır!” ilkesine dayanacaktır.

Yaş, ırk, cinsiyet, kültür, millet gözetmeksizin, kadınlar için dayanışma göstermek adına hep beraber bir duruş sergilememiz bizler için önemli. Bizler beraber savaştığımız zaman daha güçlüyüz. Dünyanın her yerindeki kadınları etkileyen problemler var. Bizler aşağıdaki sebeplerden biraraya gelmek istiyoruz:
– Ekonomik eşitlik için savaşmak ve cinsiyetler arası maaş eşitsizliğine bir son vermek için: Almanya’da kadınlar erkeklere kıyasla 21% daha az maaş alıyorlar.
– Kadınların kendi vücutları hakkında tek söz sahibi olmasını desteklemek için: Biz bireylerin kürtaj hakkına erişimini engelleyen 218/219a paragrafının kaldırılmasını talep ediyoruz.
– Aşırı sağa, islamfobiye, anti-semitizme ve her türlü nefret söylemine dayanan politik harekete karşı durmak için
– Kadına şiddeti bitirmeye yönelik tedbirler alınmasını talep etmek ve bununla ilgili farkındalık yaratmak için.

Berlin’e, Almanya’ya ve dünyaya bizim hala burada olduğumuzu ve hala savaştığımızı hatırlatmak için bu yıl 3. kez biraraya gelip, yürüyeceğiz. Tüm kadınlar yaşamları, vücutları ve aileleri adına karar vermelerinin engellenmediği güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşama hakkına sahiptir. Kadın haklarını desteklemek ve kadınların eşitliği adına savaşmak için bize katılın!

Bu bildirge, resmi Kadın Yürüyüşü Birlik İlkelerine ektir. İlkelerin ingilizcesine şu linkten ulaşılabilirsiniz: https://www.womensmarch.com/principles/

W 2017 roku na wszystkich siedmiu kontynentach kobiety i mężczyźni ze zróżnicowanych środowisk zgromadzili się, żeby okazać wsparcie dla społeczeństwa, które opiera swe wartości na szacunku i broni praw kobiet. Ten ruch rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, ale jego cele i wartości są uniwersalne. Siostrzany marsz, który odbędzie się 19 stycznia 2019 roku w Berlinie, będzie znakiem zjednoczenia z kobietami na całym świecie w duchu zasady prawa kobiet są prawami człowieka!

Obojętni na wiek, kolor skóry, płeć, pochodzenie i obywatelstwo, pomaszerujemy razem aby okazać solidarność z kobietami. Jesteśmy silniejsi, kiedy walczymy razem, a są sprawy, które dotykają kobiet na całym świecie. Zgromadzimy się, żeby:
– walczyć o równość ekonomiczną dla kobiet i koniec z różnicą w wynagrodzeniach pomiędzy płciami. Kobiety w Niemczech zarabiają średnio 21% mniej, niż mężczyźni.
– wspierać prawo kobiet do decydowania o własnym ciele. Żądamy usunięcia Paragrafu 218/219a, który organicza dostęp do aborcji w Niemczech.
– wystąpić przeciwko ekstremalnym poglądom prawicowym, islamofobii, antysemityzmowi oraz wszelkim politykom nienawiści.
– poszerzać świadomość o agresji przeciwko kobietom i żądać działań, które ją zakończą.

Trzeci rok z rzędu gromadzimy się w marszu, żeby przypomnieć Berlinowi, Niemcom i całemu światu, że wciąż tu jesteśmy i wciąż walczymy. Wszystkie kobiety mają prawo do życia w bezpiecznym i zdrowym środowisku, które nie ogranicza ich decyzji w sprawie własnego życia i ciała. Dołącz do nas i wesprzyj walkę o równouprawnienie kobiet.

To oświadczenie jest dodatkiem do oficjalnych Zasad Marszu dla Kobiet, które można znaleźć tutaj: https://www.womensmarch.com/principles/

يسأل العديد منكم عن المسيرة النسائية في برلين 2019، استعدوا ودونوا التاريخ في مفكرتكم!

بيان الغرض من هذه المسيرة:
في عام 2017، اجتمع رجال ونساء من شتى الخلفيات ومن كل القارات السبع ليظهروا دعمهم لمجتمع يحترم ويدافع عن حقوق المرأة. على الرغم من أن هذه الحركة قد نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المبادئ التي قامت عليها عالمية. ستقام مسيرة مماثلة في برلين في19كانون الثاني(يناير)2019، والتي تعد رمزاً للتضامن مع النساء من مختلف أنحاء العالم تحت مبدأ: حقوق المرأة هي حقوق الإنسان!

إنه لمن المهم أن نقف جميعاً متضامنين مع النساء بغض النظر عن العمر، الإثنية، الجنس، الخلفية أو الهوية الوطنية. عندما نتحد نكون أقوى ضد المشكلات التي تؤثر سلباً على النساء حول العالم. يهدف تجمعنا إلى ما يلي:
• النضال من أجل العدل والمساواة الاقتصادية وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، حيث تتقاضى النساء الألمانيات21% أقل من الرجال الألمان.
• دعم حق النساء في الحصول على قرار مستقل فيما يتعلق بأجسادهن. نحن نطالب بإلغاء الفقرة 218/219a التي تقيد الحرية الفردية في الإجهاض في ألمانيا.
• الوقوف ضد اليمين المتطرف، الإسلاموفوبيا(الخوف من الإسلام)، معاداة السامية وكل سياسات الكراهية.
• تنمية الوعي حول العنف ضد المرأة والمطالبة بوضع حد له.

نجتمع للسنة الثالثة على التوالي لنذكر برلين، ألمانيا والعالم أجمع بأننا مازلنا هنا ومازلنا نناضل. النساء،كل النساء لهن الحق في العيش في بيئة آمنة وصحية لا تقيدهن ولا تمنعهن من اتخاذ القرارت التي تتعلق بحيواتهن وأجسادهن بالنيابة عن عوائلهن. انضموا إلينا للوقوف تضامناً مع حقوق المرأة والنضال من أجل المساواة.

يمكنكم أن تجدوا هذا البيان بالإضافة لمبادئ الوحدة الرسمية لمسيرة المرأة من خلال الرابط:
https://www.womensmarch.com/principles/

afd parteitag koeln the coalition aufstehen gegen rassismus
afd parteitag koeln the coalition aufstehen gegen rassismus
afd parteitag koeln the coalition aufstehen gegen rassismus